• 8-800-700-92-47
 • Пн.–пт. 10:00—18:00

В данном разделе представлены банкноты Ливана. Национальная валюта Ливана - ливанский фунт, иногда именуемый как ливр или лира. Ранее ливанский фунт был равен 100 пиастрам, но в связи с инфляцией такое деление было упразднено.

На странице 15 30 45 60 все
 • dumped from wa-cache/606d4c/apps/shop/templates/compiled/shop_ru_RU/f8/da/3a/f8da3a52e9ffb550ad0c7c44035e2f58d0152618.file.products.list.html.php line #135:
  
  [
   'id' => '41892',
   'id_1c' => NULL,
   'name' => 'Банкнота 1 фунт (1 ливр). 1980 год, Ливан.',
   'summary' => '',
   'meta_title' => '',
   'meta_keywords' => 'Банкнота 1 ливр. 1980 год, Ливан.',
   'meta_description' => '',
   'description' => '<p>Банкнота 1 ливр. 1980 год, Ливан.</p>
  
  <p>Серия и номер на банкноте могут отличаться от представленной на скане.</p>
  
  <p></p>',
   'contact_id' => '5637',
   'create_datetime' => '2018-10-15 13:47:29',
   'edit_datetime' => '2020-09-19 20:25:44',
   'status' => '1',
   'type_id' => '3',
   'image_id' => '449127',
   'image_filename' => '',
   'video_url' => NULL,
   'sku_id' => '240466',
   'ext' => 'jpg',
   'url' => 'banknota-1-livr-1980-god-livan',
   'rating' => 0.0,
   'price' => 120.0,
   'compare_price' => 0.0,
   'currency' => 'RUB',
   'min_price' => 120.0,
   'max_price' => 120.0,
   'tax_id' => NULL,
   'count' => '5',
   'cross_selling' => NULL,
   'upselling' => NULL,
   'rating_count' => '0',
   'total_sales' => 600.0,
   'category_id' => '1292',
   'badge' => NULL,
   'sku_type' => '0',
   'base_price_selectable' => 0.0,
   'compare_price_selectable' => '0.0000',
   'purchase_price_selectable' => '0.0000',
   'sku_count' => '1',
   'in_stock' => '1',
   'unconverted_currency' => 'RUB',
   'unconverted_price' => '120.0000',
   'frontend_price' => '120.0000',
   'unconverted_min_price' => '120.0000',
   'frontend_min_price' => '120.0000',
   'unconverted_max_price' => '120.0000',
   'frontend_max_price' => '120.0000',
   'unconverted_compare_price' => '0.0000',
   'frontend_compare_price' => '0.0000',
   'total_sales_html' => '<span class="nowrap">600 <span class="ruble">₽</span></span>',
   'rating_html' => '<span class="rate nowrap" title="Средняя оценка покупателей: 0 / 5"><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i></span>',
   'skus' => [
    240466 => [
     'id' => '240466',
     'product_id' => '41892',
     'id_1c' => NULL,
     'sku' => 'В-1664',
     'sort' => '1',
     'name' => '',
     'image_id' => NULL,
     'price' => '120.0000',
     'primary_price' => '120.0000',
     'purchase_price' => '60.0000',
     'compare_price' => '0.0000',
     'count' => '5',
     'available' => '1',
     'status' => '1',
     'dimension_id' => NULL,
     'file_name' => '',
     'file_size' => '0',
     'file_description' => NULL,
     'virtual' => '0',
     'unconverted_currency' => 'RUB',
     'currency' => 'RUB',
     'frontend_price' => '120.0000',
     'unconverted_price' => '120.0000',
     'frontend_compare_price' => '0.0000',
     'unconverted_compare_price' => '0.0000',
     'price_float' => 120.0,
     'purchase_price_float' => 60.0,
     'compare_price_float' => 0.0,
     'primary_price_float' => 120.0,
     'image_description' => NULL,
     'image_filename' => NULL,
     'ext' => NULL,
    ],
   ],
   'frontend_url' => '/banknota-1-livr-1980-god-livan/',
   'original_price' => 120.0,
   'original_compare_price' => 0.0,
  ]
  
  Банкнота 1 фунт (1 ливр). 1980 год, Ливан.
  120
  Наличие: на складе
 • dumped from wa-cache/606d4c/apps/shop/templates/compiled/shop_ru_RU/f8/da/3a/f8da3a52e9ffb550ad0c7c44035e2f58d0152618.file.products.list.html.php line #135:
  
  [
   'id' => '12306',
   'id_1c' => NULL,
   'name' => 'Банкнота 5 фунтов (5 ливров). 1986 год, Ливан.',
   'summary' => '',
   'meta_title' => 'Банкнота 5 фунтов. Ливан.',
   'meta_keywords' => 'Банкнота 5 фунтов. Ливан.',
   'meta_description' => '',
   'description' => '<p>Банкнота 5 фунтов (5 ливров). 1986 год, Ливан.</p>',
   'contact_id' => '5636',
   'create_datetime' => '2014-02-13 13:29:29',
   'edit_datetime' => '2021-07-12 15:35:33',
   'status' => '1',
   'type_id' => '3',
   'image_id' => '376544',
   'image_filename' => '',
   'video_url' => NULL,
   'sku_id' => '210942',
   'ext' => 'jpg',
   'url' => 'banknota-5-funtov-livan',
   'rating' => 0.0,
   'price' => 60.0,
   'compare_price' => 0.0,
   'currency' => 'RUB',
   'min_price' => 60.0,
   'max_price' => 60.0,
   'tax_id' => NULL,
   'count' => '8',
   'cross_selling' => NULL,
   'upselling' => NULL,
   'rating_count' => '0',
   'total_sales' => 420.0,
   'category_id' => '1292',
   'badge' => NULL,
   'sku_type' => '0',
   'base_price_selectable' => 0.0,
   'compare_price_selectable' => '0.0000',
   'purchase_price_selectable' => '0.0000',
   'sku_count' => '1',
   'in_stock' => '1',
   'unconverted_currency' => 'RUB',
   'unconverted_price' => '60.0000',
   'frontend_price' => '60.0000',
   'unconverted_min_price' => '60.0000',
   'frontend_min_price' => '60.0000',
   'unconverted_max_price' => '60.0000',
   'frontend_max_price' => '60.0000',
   'unconverted_compare_price' => '0.0000',
   'frontend_compare_price' => '0.0000',
   'total_sales_html' => '<span class="nowrap">420 <span class="ruble">₽</span></span>',
   'rating_html' => '<span class="rate nowrap" title="Средняя оценка покупателей: 0 / 5"><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i></span>',
   'skus' => [
    210942 => [
     'id' => '210942',
     'product_id' => '12306',
     'id_1c' => NULL,
     'sku' => 'В-705',
     'sort' => '1',
     'name' => '',
     'image_id' => NULL,
     'price' => '60.0000',
     'primary_price' => '60.0000',
     'purchase_price' => '30.0000',
     'compare_price' => '0.0000',
     'count' => '8',
     'available' => '1',
     'status' => '1',
     'dimension_id' => NULL,
     'file_name' => '',
     'file_size' => '0',
     'file_description' => NULL,
     'virtual' => '0',
     'unconverted_currency' => 'RUB',
     'currency' => 'RUB',
     'frontend_price' => '60.0000',
     'unconverted_price' => '60.0000',
     'frontend_compare_price' => '0.0000',
     'unconverted_compare_price' => '0.0000',
     'price_float' => 60.0,
     'purchase_price_float' => 30.0,
     'compare_price_float' => 0.0,
     'primary_price_float' => 60.0,
     'image_description' => NULL,
     'image_filename' => NULL,
     'ext' => NULL,
    ],
   ],
   'frontend_url' => '/banknota-5-funtov-livan/',
   'original_price' => 60.0,
   'original_compare_price' => 0.0,
  ]
  
  Банкнота 5 фунтов (5 ливров). 1986 год, Ливан.
  60
  Наличие: на складе
 • dumped from wa-cache/606d4c/apps/shop/templates/compiled/shop_ru_RU/f8/da/3a/f8da3a52e9ffb550ad0c7c44035e2f58d0152618.file.products.list.html.php line #135:
  
  [
   'id' => '12307',
   'id_1c' => NULL,
   'name' => 'Руины города Анджар. Банкнота 10 фунтов (10 ливров). 1986 год, Ливан.',
   'summary' => '',
   'meta_title' => 'Банкнота 10 фунтов. Ливан.',
   'meta_keywords' => 'Банкнота 10 фунтов. Ливан.',
   'meta_description' => '',
   'description' => '<p>Руины города Анджар. Банкнота 10 фунтов (10 ливров). 1986 год, Ливан.</p>',
   'contact_id' => '5636',
   'create_datetime' => '2014-02-13 13:30:07',
   'edit_datetime' => '2021-07-12 15:36:08',
   'status' => '1',
   'type_id' => '3',
   'image_id' => '376546',
   'image_filename' => '',
   'video_url' => NULL,
   'sku_id' => '210943',
   'ext' => 'jpg',
   'url' => 'banknota-10-funtov-livan',
   'rating' => 0.0,
   'price' => 80.0,
   'compare_price' => 0.0,
   'currency' => 'RUB',
   'min_price' => 80.0,
   'max_price' => 80.0,
   'tax_id' => NULL,
   'count' => '10',
   'cross_selling' => NULL,
   'upselling' => NULL,
   'rating_count' => '0',
   'total_sales' => 690.0,
   'category_id' => '1292',
   'badge' => NULL,
   'sku_type' => '0',
   'base_price_selectable' => 0.0,
   'compare_price_selectable' => '0.0000',
   'purchase_price_selectable' => '0.0000',
   'sku_count' => '1',
   'in_stock' => '1',
   'unconverted_currency' => 'RUB',
   'unconverted_price' => '80.0000',
   'frontend_price' => '80.0000',
   'unconverted_min_price' => '80.0000',
   'frontend_min_price' => '80.0000',
   'unconverted_max_price' => '80.0000',
   'frontend_max_price' => '80.0000',
   'unconverted_compare_price' => '0.0000',
   'frontend_compare_price' => '0.0000',
   'total_sales_html' => '<span class="nowrap">690 <span class="ruble">₽</span></span>',
   'rating_html' => '<span class="rate nowrap" title="Средняя оценка покупателей: 0 / 5"><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i></span>',
   'skus' => [
    210943 => [
     'id' => '210943',
     'product_id' => '12307',
     'id_1c' => NULL,
     'sku' => 'В-706',
     'sort' => '1',
     'name' => '',
     'image_id' => NULL,
     'price' => '80.0000',
     'primary_price' => '80.0000',
     'purchase_price' => '40.0000',
     'compare_price' => '0.0000',
     'count' => '10',
     'available' => '1',
     'status' => '1',
     'dimension_id' => NULL,
     'file_name' => '',
     'file_size' => '0',
     'file_description' => NULL,
     'virtual' => '0',
     'unconverted_currency' => 'RUB',
     'currency' => 'RUB',
     'frontend_price' => '80.0000',
     'unconverted_price' => '80.0000',
     'frontend_compare_price' => '0.0000',
     'unconverted_compare_price' => '0.0000',
     'price_float' => 80.0,
     'purchase_price_float' => 40.0,
     'compare_price_float' => 0.0,
     'primary_price_float' => 80.0,
     'image_description' => NULL,
     'image_filename' => NULL,
     'ext' => NULL,
    ],
   ],
   'frontend_url' => '/banknota-10-funtov-livan/',
   'original_price' => 80.0,
   'original_compare_price' => 0.0,
  ]
  
 • dumped from wa-cache/606d4c/apps/shop/templates/compiled/shop_ru_RU/f8/da/3a/f8da3a52e9ffb550ad0c7c44035e2f58d0152618.file.products.list.html.php line #135:
  
  [
   'id' => '12308',
   'id_1c' => NULL,
   'name' => 'Банкнота 50 фунтов (50 ливров). 1988 год, Ливан.',
   'summary' => '<p>Состояние - пресс (UNC)</p>',
   'meta_title' => 'Банкнота 50 фунтов. Ливан.',
   'meta_keywords' => 'Банкнота 50 фунтов. Ливан.',
   'meta_description' => '',
   'description' => '<p>Банкнота 50 фунтов. 1988 год, Ливан.</p>',
   'contact_id' => '5636',
   'create_datetime' => '2014-02-13 13:35:16',
   'edit_datetime' => '2021-06-24 10:19:57',
   'status' => '1',
   'type_id' => '3',
   'image_id' => '376548',
   'image_filename' => '',
   'video_url' => NULL,
   'sku_id' => '210944',
   'ext' => 'jpg',
   'url' => 'banknota-50-funtov-livan',
   'rating' => 0.0,
   'price' => 90.0,
   'compare_price' => 0.0,
   'currency' => 'RUB',
   'min_price' => 90.0,
   'max_price' => 90.0,
   'tax_id' => '0',
   'count' => '8',
   'cross_selling' => NULL,
   'upselling' => NULL,
   'rating_count' => '0',
   'total_sales' => 1000.0,
   'category_id' => '1292',
   'badge' => NULL,
   'sku_type' => '0',
   'base_price_selectable' => 0.0,
   'compare_price_selectable' => '0.0000',
   'purchase_price_selectable' => '0.0000',
   'sku_count' => '1',
   'in_stock' => '1',
   'unconverted_currency' => 'RUB',
   'unconverted_price' => '90.0000',
   'frontend_price' => '90.0000',
   'unconverted_min_price' => '90.0000',
   'frontend_min_price' => '90.0000',
   'unconverted_max_price' => '90.0000',
   'frontend_max_price' => '90.0000',
   'unconverted_compare_price' => '0.0000',
   'frontend_compare_price' => '0.0000',
   'total_sales_html' => '<span class="nowrap">1 000 <span class="ruble">₽</span></span>',
   'rating_html' => '<span class="rate nowrap" title="Средняя оценка покупателей: 0 / 5"><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i></span>',
   'skus' => [
    210944 => [
     'id' => '210944',
     'product_id' => '12308',
     'id_1c' => NULL,
     'sku' => 'В-707',
     'sort' => '1',
     'name' => '',
     'image_id' => NULL,
     'price' => '90.0000',
     'primary_price' => '90.0000',
     'purchase_price' => '50.0000',
     'compare_price' => '0.0000',
     'count' => '8',
     'available' => '1',
     'status' => '1',
     'dimension_id' => NULL,
     'file_name' => '',
     'file_size' => '0',
     'file_description' => NULL,
     'virtual' => '0',
     'unconverted_currency' => 'RUB',
     'currency' => 'RUB',
     'frontend_price' => '90.0000',
     'unconverted_price' => '90.0000',
     'frontend_compare_price' => '0.0000',
     'unconverted_compare_price' => '0.0000',
     'price_float' => 90.0,
     'purchase_price_float' => 50.0,
     'compare_price_float' => 0.0,
     'primary_price_float' => 90.0,
     'image_description' => NULL,
     'image_filename' => NULL,
     'ext' => NULL,
    ],
   ],
   'frontend_url' => '/banknota-50-funtov-livan/',
   'original_price' => 90.0,
   'original_compare_price' => 0.0,
  ]
  
  Банкнота 50 фунтов (50 ливров). 1988 год, Ливан.
  90
  Состояние - пресс (UNC)
  Наличие: на складе
 • dumped from wa-cache/606d4c/apps/shop/templates/compiled/shop_ru_RU/f8/da/3a/f8da3a52e9ffb550ad0c7c44035e2f58d0152618.file.products.list.html.php line #135:
  
  [
   'id' => '50241',
   'id_1c' => NULL,
   'name' => 'Банкнота 100 фунтов (ливров). 1988 год, Ливан.',
   'summary' => '',
   'meta_title' => '',
   'meta_keywords' => '',
   'meta_description' => '',
   'description' => '<p>Банкнота 100 фунтов (ливров). 1988 год, Ливан.</p>
  
  <p>Скан для примера.</p>',
   'contact_id' => '31179',
   'create_datetime' => '2021-06-24 10:22:40',
   'edit_datetime' => '2021-06-24 13:47:21',
   'status' => '1',
   'type_id' => '3',
   'image_id' => '469197',
   'image_filename' => '',
   'video_url' => NULL,
   'sku_id' => '248836',
   'ext' => 'jpg',
   'url' => 'banknota-100-funtov-livrov-1988-god-livan',
   'rating' => 0.0,
   'price' => 130.0,
   'compare_price' => 0.0,
   'currency' => 'RUB',
   'min_price' => 130.0,
   'max_price' => 130.0,
   'tax_id' => NULL,
   'count' => '9',
   'cross_selling' => NULL,
   'upselling' => NULL,
   'rating_count' => '0',
   'total_sales' => 130.0,
   'category_id' => '1292',
   'badge' => NULL,
   'sku_type' => '0',
   'base_price_selectable' => 0.0,
   'compare_price_selectable' => '0.0000',
   'purchase_price_selectable' => '0.0000',
   'sku_count' => '1',
   'in_stock' => '1',
   'unconverted_currency' => 'RUB',
   'unconverted_price' => '130.0000',
   'frontend_price' => '130.0000',
   'unconverted_min_price' => '130.0000',
   'frontend_min_price' => '130.0000',
   'unconverted_max_price' => '130.0000',
   'frontend_max_price' => '130.0000',
   'unconverted_compare_price' => '0.0000',
   'frontend_compare_price' => '0.0000',
   'total_sales_html' => '<span class="nowrap">130 <span class="ruble">₽</span></span>',
   'rating_html' => '<span class="rate nowrap" title="Средняя оценка покупателей: 0 / 5"><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i></span>',
   'skus' => [
    248836 => [
     'id' => '248836',
     'product_id' => '50241',
     'id_1c' => NULL,
     'sku' => 'В-2361',
     'sort' => '1',
     'name' => '',
     'image_id' => NULL,
     'price' => '130.0000',
     'primary_price' => '130.0000',
     'purchase_price' => '60.0000',
     'compare_price' => '0.0000',
     'count' => '9',
     'available' => '1',
     'status' => '1',
     'dimension_id' => NULL,
     'file_name' => '',
     'file_size' => '0',
     'file_description' => NULL,
     'virtual' => '0',
     'unconverted_currency' => 'RUB',
     'currency' => 'RUB',
     'frontend_price' => '130.0000',
     'unconverted_price' => '130.0000',
     'frontend_compare_price' => '0.0000',
     'unconverted_compare_price' => '0.0000',
     'price_float' => 130.0,
     'purchase_price_float' => 60.0,
     'compare_price_float' => 0.0,
     'primary_price_float' => 130.0,
     'image_description' => NULL,
     'image_filename' => NULL,
     'ext' => NULL,
    ],
   ],
   'frontend_url' => '/banknota-100-funtov-livrov-1988-god-livan/',
   'original_price' => 130.0,
   'original_compare_price' => 0.0,
  ]
  
  Банкнота 100 фунтов (ливров). 1988 год, Ливан.
  130
  Наличие: на складе
 • dumped from wa-cache/606d4c/apps/shop/templates/compiled/shop_ru_RU/f8/da/3a/f8da3a52e9ffb550ad0c7c44035e2f58d0152618.file.products.list.html.php line #135:
  
  [
   'id' => '15171',
   'id_1c' => NULL,
   'name' => 'Банкнота 250 фунтов, 1988 год, Ливан.',
   'summary' => '<p>Состояние - пресс.</p>',
   'meta_title' => 'Банкнота 250 фунтов, 1988 год, Ливан.',
   'meta_keywords' => 'Банкнота 250 фунтов, 1988 год, Ливан.',
   'meta_description' => '',
   'description' => '<p>Банкнота 250 фунтов, 1988 год, Ливан.</p>',
   'contact_id' => '5636',
   'create_datetime' => '2014-08-05 15:47:23',
   'edit_datetime' => '2021-07-23 10:46:45',
   'status' => '1',
   'type_id' => '3',
   'image_id' => '382739',
   'image_filename' => '',
   'video_url' => NULL,
   'sku_id' => '213758',
   'ext' => 'jpg',
   'url' => 'banknota-250-livrov-1988-god-livan',
   'rating' => 0.0,
   'price' => 120.0,
   'compare_price' => 0.0,
   'currency' => 'RUB',
   'min_price' => 120.0,
   'max_price' => 120.0,
   'tax_id' => NULL,
   'count' => '1',
   'cross_selling' => NULL,
   'upselling' => NULL,
   'rating_count' => '0',
   'total_sales' => 860.0,
   'category_id' => '1292',
   'badge' => NULL,
   'sku_type' => '0',
   'base_price_selectable' => 0.0,
   'compare_price_selectable' => '0.0000',
   'purchase_price_selectable' => '0.0000',
   'sku_count' => '1',
   'in_stock' => '1',
   'unconverted_currency' => 'RUB',
   'unconverted_price' => '120.0000',
   'frontend_price' => '120.0000',
   'unconverted_min_price' => '120.0000',
   'frontend_min_price' => '120.0000',
   'unconverted_max_price' => '120.0000',
   'frontend_max_price' => '120.0000',
   'unconverted_compare_price' => '0.0000',
   'frontend_compare_price' => '0.0000',
   'total_sales_html' => '<span class="nowrap">860 <span class="ruble">₽</span></span>',
   'rating_html' => '<span class="rate nowrap" title="Средняя оценка покупателей: 0 / 5"><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i></span>',
   'skus' => [
    213758 => [
     'id' => '213758',
     'product_id' => '15171',
     'id_1c' => NULL,
     'sku' => 'В-962',
     'sort' => '1',
     'name' => '',
     'image_id' => NULL,
     'price' => '120.0000',
     'primary_price' => '120.0000',
     'purchase_price' => '60.0000',
     'compare_price' => '0.0000',
     'count' => '1',
     'available' => '1',
     'status' => '1',
     'dimension_id' => NULL,
     'file_name' => '',
     'file_size' => '0',
     'file_description' => NULL,
     'virtual' => '0',
     'unconverted_currency' => 'RUB',
     'currency' => 'RUB',
     'frontend_price' => '120.0000',
     'unconverted_price' => '120.0000',
     'frontend_compare_price' => '0.0000',
     'unconverted_compare_price' => '0.0000',
     'price_float' => 120.0,
     'purchase_price_float' => 60.0,
     'compare_price_float' => 0.0,
     'primary_price_float' => 120.0,
     'image_description' => NULL,
     'image_filename' => NULL,
     'ext' => NULL,
    ],
   ],
   'frontend_url' => '/banknota-250-livrov-1988-god-livan/',
   'original_price' => 120.0,
   'original_compare_price' => 0.0,
  ]
  
  Банкнота 250 фунтов, 1988 год, Ливан.
  120
  Состояние - пресс.
  Наличие: на складе
 • dumped from wa-cache/606d4c/apps/shop/templates/compiled/shop_ru_RU/f8/da/3a/f8da3a52e9ffb550ad0c7c44035e2f58d0152618.file.products.list.html.php line #135:
  
  [
   'id' => '14935',
   'id_1c' => NULL,
   'name' => 'Банкнота 1000 фунтов. 1988-1992 гг., Ливан.',
   'summary' => '<p>Состояние - пресс.</p>',
   'meta_title' => 'Банкнота 1000 фунтов, Ливан.',
   'meta_keywords' => 'Банкнота 1000 фунтов, Ливан.',
   'meta_description' => '',
   'description' => '<p>Банкнота 1000 фунтов. 1988-1992 гг., Ливан.</p>
  
  <p>Скан для примера.</p>',
   'contact_id' => '5636',
   'create_datetime' => '2014-07-23 13:57:43',
   'edit_datetime' => '2021-07-23 09:29:12',
   'status' => '1',
   'type_id' => '3',
   'image_id' => '382258',
   'image_filename' => '',
   'video_url' => NULL,
   'sku_id' => '213525',
   'ext' => 'jpg',
   'url' => 'banknota-1000-livrov-livan',
   'rating' => 0.0,
   'price' => 150.0,
   'compare_price' => 0.0,
   'currency' => 'RUB',
   'min_price' => 150.0,
   'max_price' => 150.0,
   'tax_id' => NULL,
   'count' => '8',
   'cross_selling' => NULL,
   'upselling' => NULL,
   'rating_count' => '0',
   'total_sales' => 1070.0,
   'category_id' => '1292',
   'badge' => NULL,
   'sku_type' => '0',
   'base_price_selectable' => 0.0,
   'compare_price_selectable' => '0.0000',
   'purchase_price_selectable' => '0.0000',
   'sku_count' => '1',
   'in_stock' => '1',
   'unconverted_currency' => 'RUB',
   'unconverted_price' => '150.0000',
   'frontend_price' => '150.0000',
   'unconverted_min_price' => '150.0000',
   'frontend_min_price' => '150.0000',
   'unconverted_max_price' => '150.0000',
   'frontend_max_price' => '150.0000',
   'unconverted_compare_price' => '0.0000',
   'frontend_compare_price' => '0.0000',
   'total_sales_html' => '<span class="nowrap">1 070 <span class="ruble">₽</span></span>',
   'rating_html' => '<span class="rate nowrap" title="Средняя оценка покупателей: 0 / 5"><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i></span>',
   'skus' => [
    213525 => [
     'id' => '213525',
     'product_id' => '14935',
     'id_1c' => NULL,
     'sku' => 'В-933',
     'sort' => '1',
     'name' => '',
     'image_id' => NULL,
     'price' => '150.0000',
     'primary_price' => '150.0000',
     'purchase_price' => '75.0000',
     'compare_price' => '0.0000',
     'count' => '8',
     'available' => '1',
     'status' => '1',
     'dimension_id' => NULL,
     'file_name' => '',
     'file_size' => '0',
     'file_description' => NULL,
     'virtual' => '0',
     'unconverted_currency' => 'RUB',
     'currency' => 'RUB',
     'frontend_price' => '150.0000',
     'unconverted_price' => '150.0000',
     'frontend_compare_price' => '0.0000',
     'unconverted_compare_price' => '0.0000',
     'price_float' => 150.0,
     'purchase_price_float' => 75.0,
     'compare_price_float' => 0.0,
     'primary_price_float' => 150.0,
     'image_description' => NULL,
     'image_filename' => NULL,
     'ext' => NULL,
    ],
   ],
   'frontend_url' => '/banknota-1000-livrov-livan/',
   'original_price' => 150.0,
   'original_compare_price' => 0.0,
  ]
  
  Банкнота 1000 фунтов. 1988-1992 гг., Ливан.
  150
  Состояние - пресс.
  Наличие: на складе
 • dumped from wa-cache/606d4c/apps/shop/templates/compiled/shop_ru_RU/f8/da/3a/f8da3a52e9ffb550ad0c7c44035e2f58d0152618.file.products.list.html.php line #135:
  
  [
   'id' => '50209',
   'id_1c' => NULL,
   'name' => 'Банкнота 1000 фунтов (ливров), 2016 год, Ливан.',
   'summary' => '',
   'meta_title' => 'Банкнота 1000 фунтов, 2011 год, Ливан.',
   'meta_keywords' => 'Банкнота 1000 фунтов, 2011 год, Ливан.',
   'meta_description' => '',
   'description' => '<p>Банкнота 1000 фунтов, 2016 год, Ливан.</p>
  
  <p>Серия и номер банкноты могут отличаться от представленной на скане.</p>',
   'contact_id' => '31179',
   'create_datetime' => '2021-06-21 12:33:10',
   'edit_datetime' => '2021-06-21 14:47:12',
   'status' => '1',
   'type_id' => '3',
   'image_id' => '469125',
   'image_filename' => '',
   'video_url' => NULL,
   'sku_id' => '248804',
   'ext' => 'jpg',
   'url' => 'banknota-1000-funtov-livrov-2016-god-livan',
   'rating' => 0.0,
   'price' => 70.0,
   'compare_price' => 0.0,
   'currency' => 'RUB',
   'min_price' => 70.0,
   'max_price' => 70.0,
   'tax_id' => NULL,
   'count' => '10',
   'cross_selling' => NULL,
   'upselling' => NULL,
   'rating_count' => '0',
   'total_sales' => 0.0,
   'category_id' => '1292',
   'badge' => NULL,
   'sku_type' => '0',
   'base_price_selectable' => 0.0,
   'compare_price_selectable' => '0.0000',
   'purchase_price_selectable' => '0.0000',
   'sku_count' => '1',
   'in_stock' => '1',
   'unconverted_currency' => 'RUB',
   'unconverted_price' => '70.0000',
   'frontend_price' => '70.0000',
   'unconverted_min_price' => '70.0000',
   'frontend_min_price' => '70.0000',
   'unconverted_max_price' => '70.0000',
   'frontend_max_price' => '70.0000',
   'unconverted_compare_price' => '0.0000',
   'frontend_compare_price' => '0.0000',
   'total_sales_html' => '',
   'rating_html' => '<span class="rate nowrap" title="Средняя оценка покупателей: 0 / 5"><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i></span>',
   'skus' => [
    248804 => [
     'id' => '248804',
     'product_id' => '50209',
     'id_1c' => NULL,
     'sku' => 'В-2330',
     'sort' => '1',
     'name' => '',
     'image_id' => NULL,
     'price' => '70.0000',
     'primary_price' => '70.0000',
     'purchase_price' => '25.0000',
     'compare_price' => '0.0000',
     'count' => '10',
     'available' => '1',
     'status' => '1',
     'dimension_id' => NULL,
     'file_name' => '',
     'file_size' => '0',
     'file_description' => NULL,
     'virtual' => '0',
     'unconverted_currency' => 'RUB',
     'currency' => 'RUB',
     'frontend_price' => '70.0000',
     'unconverted_price' => '70.0000',
     'frontend_compare_price' => '0.0000',
     'unconverted_compare_price' => '0.0000',
     'price_float' => 70.0,
     'purchase_price_float' => 25.0,
     'compare_price_float' => 0.0,
     'primary_price_float' => 70.0,
     'image_description' => NULL,
     'image_filename' => NULL,
     'ext' => NULL,
    ],
   ],
   'frontend_url' => '/banknota-1000-funtov-livrov-2016-god-livan/',
   'original_price' => 70.0,
   'original_compare_price' => 0.0,
  ]
  
  Банкнота 1000 фунтов (ливров), 2016 год, Ливан.
  70
  Наличие: на складе
 • dumped from wa-cache/606d4c/apps/shop/templates/compiled/shop_ru_RU/f8/da/3a/f8da3a52e9ffb550ad0c7c44035e2f58d0152618.file.products.list.html.php line #135:
  
  [
   'id' => '50242',
   'id_1c' => NULL,
   'name' => 'Банкнота 5000 фунтов (ливров). 2014 год, Ливан.',
   'summary' => '',
   'meta_title' => '',
   'meta_keywords' => '',
   'meta_description' => '',
   'description' => '<p>Банкнота 5000 фунтов (ливров). 2014 год, Ливан.</p>
  
  <p>Скан для примера.</p>',
   'contact_id' => '31179',
   'create_datetime' => '2021-06-24 10:27:37',
   'edit_datetime' => '2021-06-24 13:47:34',
   'status' => '1',
   'type_id' => '3',
   'image_id' => '469199',
   'image_filename' => '',
   'video_url' => NULL,
   'sku_id' => '248837',
   'ext' => 'jpg',
   'url' => 'banknota-5000-funtov-livrov-2014-god-livan',
   'rating' => 0.0,
   'price' => 200.0,
   'compare_price' => 0.0,
   'currency' => 'RUB',
   'min_price' => 200.0,
   'max_price' => 200.0,
   'tax_id' => NULL,
   'count' => '10',
   'cross_selling' => NULL,
   'upselling' => NULL,
   'rating_count' => '0',
   'total_sales' => 0.0,
   'category_id' => '1292',
   'badge' => NULL,
   'sku_type' => '0',
   'base_price_selectable' => 0.0,
   'compare_price_selectable' => '0.0000',
   'purchase_price_selectable' => '0.0000',
   'sku_count' => '1',
   'in_stock' => '1',
   'unconverted_currency' => 'RUB',
   'unconverted_price' => '200.0000',
   'frontend_price' => '200.0000',
   'unconverted_min_price' => '200.0000',
   'frontend_min_price' => '200.0000',
   'unconverted_max_price' => '200.0000',
   'frontend_max_price' => '200.0000',
   'unconverted_compare_price' => '0.0000',
   'frontend_compare_price' => '0.0000',
   'total_sales_html' => '',
   'rating_html' => '<span class="rate nowrap" title="Средняя оценка покупателей: 0 / 5"><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i></span>',
   'skus' => [
    248837 => [
     'id' => '248837',
     'product_id' => '50242',
     'id_1c' => NULL,
     'sku' => 'В-2362',
     'sort' => '1',
     'name' => '',
     'image_id' => NULL,
     'price' => '200.0000',
     'primary_price' => '200.0000',
     'purchase_price' => '110.0000',
     'compare_price' => '0.0000',
     'count' => '10',
     'available' => '1',
     'status' => '1',
     'dimension_id' => NULL,
     'file_name' => '',
     'file_size' => '0',
     'file_description' => NULL,
     'virtual' => '0',
     'unconverted_currency' => 'RUB',
     'currency' => 'RUB',
     'frontend_price' => '200.0000',
     'unconverted_price' => '200.0000',
     'frontend_compare_price' => '0.0000',
     'unconverted_compare_price' => '0.0000',
     'price_float' => 200.0,
     'purchase_price_float' => 110.0,
     'compare_price_float' => 0.0,
     'primary_price_float' => 200.0,
     'image_description' => NULL,
     'image_filename' => NULL,
     'ext' => NULL,
    ],
   ],
   'frontend_url' => '/banknota-5000-funtov-livrov-2014-god-livan/',
   'original_price' => 200.0,
   'original_compare_price' => 0.0,
  ]
  
  Банкнота 5000 фунтов (ливров). 2014 год, Ливан.
  200
  Наличие: на складе
 • dumped from wa-cache/606d4c/apps/shop/templates/compiled/shop_ru_RU/f8/da/3a/f8da3a52e9ffb550ad0c7c44035e2f58d0152618.file.products.list.html.php line #135:
  
  [
   'id' => '23951',
   'id_1c' => NULL,
   'name' => 'Банкнота 500 фунтов, Ливан. ',
   'summary' => '',
   'meta_title' => 'Банкнота 500 фунтов, Ливан. ',
   'meta_keywords' => 'Банкнота 500 фунтов, Ливан. ',
   'meta_description' => '',
   'description' => '<p>Банкнота 500 фунтов, Ливан.</p>',
   'contact_id' => '5636',
   'create_datetime' => '2015-08-24 15:43:45',
   'edit_datetime' => '2015-08-25 08:18:30',
   'status' => '1',
   'type_id' => '3',
   'image_id' => '401755',
   'image_filename' => '',
   'video_url' => NULL,
   'sku_id' => '222490',
   'ext' => 'jpg',
   'url' => 'banknota-500-funtov-livan-',
   'rating' => 0.0,
   'price' => 150.0,
   'compare_price' => 0.0,
   'currency' => 'RUB',
   'min_price' => 150.0,
   'max_price' => 150.0,
   'tax_id' => '0',
   'count' => '0',
   'cross_selling' => NULL,
   'upselling' => NULL,
   'rating_count' => '0',
   'total_sales' => 1350.0,
   'category_id' => '1292',
   'badge' => NULL,
   'sku_type' => '0',
   'base_price_selectable' => 0.0,
   'compare_price_selectable' => '0.0000',
   'purchase_price_selectable' => '0.0000',
   'sku_count' => '1',
   'in_stock' => '0',
   'unconverted_currency' => 'RUB',
   'unconverted_price' => '150.0000',
   'frontend_price' => '150.0000',
   'unconverted_min_price' => '150.0000',
   'frontend_min_price' => '150.0000',
   'unconverted_max_price' => '150.0000',
   'frontend_max_price' => '150.0000',
   'unconverted_compare_price' => '0.0000',
   'frontend_compare_price' => '0.0000',
   'total_sales_html' => '<span class="nowrap">1 350 <span class="ruble">₽</span></span>',
   'rating_html' => '<span class="rate nowrap" title="Средняя оценка покупателей: 0 / 5"><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i></span>',
   'skus' => [
    222490 => [
     'id' => '222490',
     'product_id' => '23951',
     'id_1c' => NULL,
     'sku' => 'В-1128',
     'sort' => '1',
     'name' => '',
     'image_id' => NULL,
     'price' => '150.0000',
     'primary_price' => '150.0000',
     'purchase_price' => '0.0000',
     'compare_price' => '0.0000',
     'count' => '0',
     'available' => '1',
     'status' => '1',
     'dimension_id' => NULL,
     'file_name' => '',
     'file_size' => '0',
     'file_description' => NULL,
     'virtual' => '0',
     'unconverted_currency' => 'RUB',
     'currency' => 'RUB',
     'frontend_price' => '150.0000',
     'unconverted_price' => '150.0000',
     'frontend_compare_price' => '0.0000',
     'unconverted_compare_price' => '0.0000',
     'price_float' => 150.0,
     'purchase_price_float' => 0.0,
     'compare_price_float' => 0.0,
     'primary_price_float' => 150.0,
     'image_description' => NULL,
     'image_filename' => NULL,
     'ext' => NULL,
    ],
   ],
   'frontend_url' => '/banknota-500-funtov-livan-/',
   'original_price' => 150.0,
   'original_compare_price' => 0.0,
  ]
  
  Банкнота 500 фунтов, Ливан.
  150
  Наличие: отсутствует
  Сообщить
  о поступлении
  Ваша просьба принята!

  Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
  Ваш E-Mail
  Актуальность
  - обязательно к заполнению
  Проверка...
 • dumped from wa-cache/606d4c/apps/shop/templates/compiled/shop_ru_RU/f8/da/3a/f8da3a52e9ffb550ad0c7c44035e2f58d0152618.file.products.list.html.php line #135:
  
  [
   'id' => '15172',
   'id_1c' => NULL,
   'name' => 'Банкнота 1000 фунтов, 2011 год, Ливан.',
   'summary' => '',
   'meta_title' => 'Банкнота 1000 фунтов, 2011 год, Ливан.',
   'meta_keywords' => 'Банкнота 1000 фунтов, 2011 год, Ливан.',
   'meta_description' => '',
   'description' => '<p>Банкнота 1000 фунтов, 2011 год, Ливан.</p>
  <p>Серия и номер банкноты могут отличаться от представленной на скане.</p>',
   'contact_id' => '5636',
   'create_datetime' => '2014-08-05 16:04:59',
   'edit_datetime' => '2020-12-02 09:53:50',
   'status' => '1',
   'type_id' => '3',
   'image_id' => '382741',
   'image_filename' => '',
   'video_url' => NULL,
   'sku_id' => '213759',
   'ext' => 'jpg',
   'url' => 'banknota-1000-livrov-2011-god-livan',
   'rating' => 0.0,
   'price' => 150.0,
   'compare_price' => 0.0,
   'currency' => 'RUB',
   'min_price' => 150.0,
   'max_price' => 150.0,
   'tax_id' => NULL,
   'count' => '0',
   'cross_selling' => NULL,
   'upselling' => NULL,
   'rating_count' => '0',
   'total_sales' => 960.0,
   'category_id' => '1292',
   'badge' => NULL,
   'sku_type' => '0',
   'base_price_selectable' => 0.0,
   'compare_price_selectable' => '0.0000',
   'purchase_price_selectable' => '0.0000',
   'sku_count' => '1',
   'in_stock' => '0',
   'unconverted_currency' => 'RUB',
   'unconverted_price' => '150.0000',
   'frontend_price' => '150.0000',
   'unconverted_min_price' => '150.0000',
   'frontend_min_price' => '150.0000',
   'unconverted_max_price' => '150.0000',
   'frontend_max_price' => '150.0000',
   'unconverted_compare_price' => '0.0000',
   'frontend_compare_price' => '0.0000',
   'total_sales_html' => '<span class="nowrap">960 <span class="ruble">₽</span></span>',
   'rating_html' => '<span class="rate nowrap" title="Средняя оценка покупателей: 0 / 5"><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i><i class="icon10 star-empty"></i></span>',
   'skus' => [
    213759 => [
     'id' => '213759',
     'product_id' => '15172',
     'id_1c' => NULL,
     'sku' => 'В-963',
     'sort' => '1',
     'name' => '',
     'image_id' => NULL,
     'price' => '150.0000',
     'primary_price' => '150.0000',
     'purchase_price' => '100.0000',
     'compare_price' => '0.0000',
     'count' => '0',
     'available' => '1',
     'status' => '1',
     'dimension_id' => NULL,
     'file_name' => '',
     'file_size' => '0',
     'file_description' => NULL,
     'virtual' => '0',
     'unconverted_currency' => 'RUB',
     'currency' => 'RUB',
     'frontend_price' => '150.0000',
     'unconverted_price' => '150.0000',
     'frontend_compare_price' => '0.0000',
     'unconverted_compare_price' => '0.0000',
     'price_float' => 150.0,
     'purchase_price_float' => 100.0,
     'compare_price_float' => 0.0,
     'primary_price_float' => 150.0,
     'image_description' => NULL,
     'image_filename' => NULL,
     'ext' => NULL,
    ],
   ],
   'frontend_url' => '/banknota-1000-livrov-2011-god-livan/',
   'original_price' => 150.0,
   'original_compare_price' => 0.0,
  ]
  
  Банкнота 1000 фунтов, 2011 год, Ливан.
  150
  Наличие: отсутствует
  Сообщить
  о поступлении
  Ваша просьба принята!

  Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
  Ваш E-Mail
  Актуальность
  - обязательно к заполнению
  Проверка...
 • 8-800-700-92-47
 • Пн.–пт. 10:00—18:00
Дорогие друзья!

К сожалению, Ваш браузер не поддерживает современные технологии используемые на нашем сайте.

Пожалуйста, обновите браузер, скачав его по ссылкам ниже, или обратитесь к системному администратору, обслуживающему Ваш компьютер.

Internet Explorer

от Microsoft

Chrome

от Google

Safari

от Apple

Opera

от Opera Software

Firefox

от Mozilla